วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

RHYTHM สุขุมวิท 44/1
sale office ใกล้เสร็จแล้ว ตัวตึกออกแบบมาสวยเชียว