วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการ B Square แสนสิริ

B Square โครงการโฮมออฟฟิสใหม่จาก แสนสิริ เริ่มต้นสิบล้าน  4 ชั้น 450 ตารางเมตร

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ตระกูลเบียร์สิงห์ได้แปลงสถานฑูตญี่ปุ่นเดิม

ข่าวล่าสุดตระกูลภิรมย์ภักดี ได้ประมูลที่ 10 ไร่ของสถานทูตญี่ปุ่นเดิมตรงแยกอโศก-เพชร ไปได้ในราคาต่ำกว่า 4.7 แสนบาท/ตร.ว. โดยวางแผนจะจะนำไปพัฒนาในรูปแบบผสมผสานทั้งศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัย